VeertienRond

Woensdag 4 mei jl hebben we een cheque mogen overhandigen aan de stichting VeertienRond. Een stichting die zich inzet voor de opvang van kwetsbare jongeren. De opvang is er om ouders te ontlasten in de gezins-/thuissituatie en om hun kind een plek te geven waar ze onbezorgd lekker kunnen spelen. In het Welkomhuis op het Hulsbeek biedt de stichting weekend en vakantieopvang voor de groep kwetsbare kinderen/jongeren.